το πιο ευημερές

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
   
 
 
         
   
Η εταιρεία GEOSNAIL επένδυσε σε ένα συγκεκριμένο είδος σαλιγκαριού, το Helix Aspersa Müller, το οποίο είναι το πιο διαδεδομένο παγκοσμίως. Η εταιρεία GEOSNAIL σκοπεύει να ειδικευτεί πάνω σε ένα συγκεκριμένο είδος σαλιγκαριού αρχικά και μετά να αναπτυχθεί και σε άλλα είδη (όπως το Helix Aspersa Maxima, Helix Pomatia, Helix Lucorum), ανάλογα με την εξέλιξη των εμπειριών της, αλλά και με τις συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς σαλιγκαριών.

Τα σαλιγκάρια εντός των μονάδων εκτρέφονται με ενιαίο αποδοτικό και φυσικό τρόπο, με αποτέλεσμα η ωρίμανσή τους να είναι ενιαία και στο ίδιο όσο το δυνατόν χρονικό διάστημα. Παράλληλα ελέγχονται οι συνθήκες διαβίωσης τους, τόσο από πλευράς εκτροφής, όσο και από πλευράς θερμοκρασίας και υγρασίας έτσι ώστε να αποφεύγονται προβλήματα υγείας κατά την ωρίμανσή τους. Το αποτελεσματικό αυτό σύστημα εκτροφής σαλιγκαριών της εταιρείας GEOSNAIL πιστοποιείται με τις προδιαγραφές ISO 22000-2005 (HACCP) που ουσιαστικά αναδεικνύουν την ποιότητα των σαλιγκαριών της εταιρείας.

Το χρονικό διάστημα εκτροφής των σαλιγκαριών διαρκεί περίπου 6 μήνες τον χρόνο. Η εκτροφή ξεκινάει την περίοδο του Μαρτίου ή Απριλίου και λήγει την περίοδο του Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η τροφή των σαλιγκαριών αποτελείται τόσο από φυτά καλλιεργούμενα εντός των εκτροφείων (κυρίως μηδική), όσο και από ειδικές πιστοποιημένες τροφές που προμηθεύεται η εταιρεία από εξειδικευμένες Γαλλικές εταιρείες σε αυτό τον τομέα. Μετά την ωρίμανση, οι διαδικασίες συγκομιδής, διαλογής, στεγνώματος και συσκευασίας διαρκούν άλλον ένα μήνα. Με αυτό τον τρόπο, ο ετήσιος κύκλος εκτροφής των σαλιγκαριών ολοκληρώνεται περίπου την περίοδο του Οκτωβρίου και έτσι η εταιρεία GEOSNAIL τακτοποιεί τη μεταφορά των προϊόντων στους πελάτες της.
 
 

Εκτός από τον κύκλο εκτροφής σαλιγκαριών, η εταιρεία GEOSNAIL, μετά το πρώτο έτος της λειτουργίας της ξεκινάει και τον κύκλο αναπαραγωγής σαλιγκαριών έτσι ώστε να δημιουργήσει τον γόνο της επόμενης χρονιάς. Με αυτό το βήμα επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή και ενιαία ποιότητα σαλιγκαριών. Συνεπώς η εταιρεία GEOSNAIL μετά το πρώτο έτος λειτουργίας της, θα είναι σε θέση, με τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους ζευγαρώματος, να προμηθεύει τόσο στα σαλιγκαροτροφεία της όσο και σε εξωτερικούς συνεργάτες της πιστοποιημένο γόνο σαλιγκαριών.

   
         
   
   
Σ Α Λ Ι Γ Κ Α Ρ Ι Α